zondag, december 10, 2023

Céline CLAES

Mr. Claes behaalde het diploma “Bachelor in de rechten” aan de Universiteit Hasselt. Hierop aansluitend behaalde zij het diploma “Master in de rechten” cum laude aan de Katholieke Universiteit Leuven met als major het sociaal recht en als minor het privaat recht.

Na haar studies sloot ze zich aan bij de balie van Leuven en werd ze advocaat op het Advocatenkantoor Schrevens & Michiels.