Bemiddelen in Sociale Zaken

Tussen mensen ontstaan regelmatig conflicten.

Als conflicten geen oplossing krijgen of via macht of dwang worden behandeld, willen deze mensen vaak hun “recht” halen via juridische procedures.

Al te dikwijls wordt het gerechtelijk instrumentarium daarbij gebruikt en/of misbruikt om een machtsstrijd te leveren.
Partijen hebben het conflict dan niet meer in de hand; het gaat als het ware een eigen leven leiden, soms los van de wensen van één of van beide partijen. Er wordt dan niet meer geprocedeerd om tot een oplossing te komen, enkel nog om te winnen, de tegenstrever te treffen, en hem of haar schade toe te brengen. Elke zet lokt een tegenzet uit en het proces kan gedurende jaren aanslepen.

Zo een langdurige procesgang is voor beide partijen een enerverende, tijdrovende en energieverslindende zaak.

Bemiddelen biedt u, biedt alle partijen voorbij de verharde standpunten te groeien en oog te hebben voor de belangen die aan beider zijde bestaan. Het laat toe, na het exploreren van opties, samen te groeien naar een oplossing die alle betrokken partijen een voldoening kan bieden en die het beschadigen van de relatie kan vermijden.

Bemiddelen biedt de kans naar een meerwaarde op zoek te gaan en van een impasse naar een oplossing te evolueren. De bemiddelaar begeleidt u op dat traject.