Verwerking van het conflict

In het juridisch tweegevecht worden de emotionele conflicten eerder opgeblazen dan verkleind.

Bemiddeling verkleint de conflicten door overleg en uitwisseling van emoties. Het psychologisch proces wordt niet verstoord, integendeel, de emotionele en zakelijke afwikkelingen vinden parallel plaats. Daardoor krijgt het conflict de kans om rationeler te worden en wordt de mogelijkheid om de samenwerking in de toekomst verder te zetten groter.