Tarieven

 

De prestaties van het kantoor kunnen op diverse manieren aangerekend worden.

Naast de erelonen, welke een vergoeding inhouden voor de verrichte prestaties, zullen er steeds afzonderlijk kosten aangerekend worden, zoals bijvoorbeeld een kilometervergoeding, kosten dactylografie, secretariaatskosten e.d.
De erelonen kunnen als volgt berekend worden:

1. Op basis van een uurtarief

Een advocatenkantoor kan een vast uurtarief hanteren, of verschillende uurtarieven per type advocaat, afhankelijk van diens ervaring. Het uurtarief kan afhankelijk zijn van factoren als vereiste snelheid, de voor de zaak benodigde deskundigheid, de aard van de zaak en het belang van de zaak.

2. Een vast bedrag

De cliënt komt met de advocaat op voorhand één totaalbedrag overeen voor de gevraagde bijstand.

3. Jaarcontract / kaderafspraak

Bij dit type afspraak maakt de cliënt met de advocaat afspraken over de ereloonnota’s in te behandelen zaken. Hierin kunnen tarieven worden vastgelegd, die gebaseerd kunnen zijn op ervaringen opgedaan in eerdere zaken.
Ook hier kan met bijzondere factoren worden rekening gehouden: dringendheid, specialistische kennis of het belang en de aard van de zaak.

4. Percentage

In zaken waarbij de nadruk ligt op de invordering van gelden, kan er een bepaling van het ereloon op basis van een percentage van de vordering gebeuren.
De cliënt komt dan met de advocaat op voorhand een vergoeding overeen op basis van een percentage van het geïncasseerde bedrag.

5. Andere mogelijkheden

Andere methoden of een combinatie van bovengenoemde methoden zijn ook mogelijk. Dit uiteraard zolang de methoden niet in strijd zijn met de bestaande beroeps – en gedragsregels van de advocaat.

6. Voorschot – provisie

De advocaat is deontologisch verplicht om u, tijdens het bestaan van het dossier, te verzoeken een voorschot op de eindafrekening op zijn kantoorrekening te storten, de zgn. “provisienota’s”.