Michaël SCHREVENS

Mr. Schrevens is geboren te Leuven op 19/10/1969.

Mr. Schrevens behaalde in 1992 Cum Laude het diploma van “Licentiaat/Master in de Rechten” aan de Katholieke Universiteit te Leuven na aan dezelfde universiteit het diploma van “Kandidaat in de Rechten” te hebben behaald.
Tegelijkertijd volgde hij een “grondige studie Intellectueel Recht” aan het C.I.R. – I.C.R.I. van de Katholieke Universiteit te Leuven tijdens het academiejaar 1991-1992.
Hij begon zijn professionele carrière aan de Balie te Leuven op 1 oktober 1992.
Hij is oprichter van het Advocatenkantoor Schrevens & Michiels in 1992, alwaar hij thans vennoot en Managing Partner is.
Tijdens de periode 1995-1997 werkte hij als Legal Advisor aan de Katholieke Universiteit te Leuven.
Hij was jarenlang vaste auteur bij de Uitgeverij Indicator NV te Leuven.
Hij is spreker op diverse seminaries over verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht, handelsrecht, contractenrecht, e-commerce en informaticarecht, dewelke rechtsmateries zijn bijzondere interesse hebben. Hij behandelt evenwel ook dossiers in andere rechtsdomeinen.

Mr. Schrevens is tevens Plaatsvervangend Vrederechter bij de Vredegerechten van het kanton Diest, Tienen en Zoutleeuw.
Mr. Schrevens behandelt dossiers in het Nederlands, Engels en het Frans.
Mr. Schrevens is actueel ingeschreven op het Tableau van de advocaten van de Balie Leuven en de Balie West-Vlaanderen.
Zijn persoonlijk ondernemingsnummer is 0816.837.592.