Michaël SCHREVENS

Mr. Schrevens is geboren te Leuven op 19/10/1969.

Mr. Schrevens behaalde in 1992 Cum Laude het diploma van “Licentiaat/Master in de Rechten” aan de Katholieke Universiteit te Leuven na aan dezelfde universiteit het diploma van “Kandidaat in de Rechten” te hebben behaald.

Tegelijkertijd volgde hij een “grondige studie Intellectueel Recht” aan het C.I.R. – I.C.R.I. van de Katholieke Universiteit te Leuven tijdens het academiejaar 1991-1992.

Hij begon zijn professionele carrière aan de Balie te Leuven op 1 oktober 1992 en is oprichter van het Advocatenkantoor Schrevens & Michiels in 1992, alwaar hij thans bestuurder en Managing Partner is. Tijdens de periode 1995-1997 werkte hij als Legal Advisor aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Hij behaalde het “Getuigschrift Supralat – Salduz opleiding” in 2019 en hij was jarenlang vaste auteur bij de Uitgeverij Indicator NV te Leuven. Momenteel is hij ook actief als lector verzekeringsrecht aan de UCLL te Heverlee.


What clients say …


Naast zijn professionele activiteiten als advocaat is mr. Schrevens actueel tevens :

  • Collaboratief advocaat  (hij behaalde hiertoe als één van de pioniers het nodige certificaat in 2020)
  • Lid van de Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering (GCR Saisine)
  • Lid van de Tuchtraad voor Advocaten van de balies van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel
  • Plaatsvervangend Vrederechter bij de Vredegerechten van het kanton Diest, Tienen en Zoutleeuw
  • Lector aan de UCLL (University Colleges Leuven Limburg)

Mr. Schrevens heeft een bijzondere interesse in het  verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht, handelsrecht, contractenrecht, e-commerce en informaticarecht.  Hij behandelt evenwel ook dossiers in andere rechtsdomeinen.

Mr. Schrevens behandelt dossiers in het Nederlands, Engels en het Frans.
Mr. Schrevens is actueel ingeschreven op het Tableau van de advocaten van de Balie Leuven en de Balie West-Vlaanderen.
Zijn persoonlijk ondernemingsnummer is 0816.837.592.