Nadia MICHIELS

Mr. Michiels is geboren te Leuven op 13/10/1968.

Mr. Michiels behaalde in 1991 Cum Laude het diploma van “Licentiaat/Master in de Rechten” aan de Katholieke Universiteit te Leuven na aan dezelfde universiteit het diploma van “Kandidaat in de Rechten” te hebben behaald.

In 1999-2000 volgde zij de  Postacademische vorming bemiddeling in familiezaken en is ze  “Erkend-Advocaat Bemiddelaar in Familiezaken” sedert 27 juni 2000.

Zij is tevens houder van het “Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht” sedert 2012 en van het “Getuigschrift Supralat – Salduz opleiding” sedert 2019.

Mr. Michiels begon haar professionele carrière aan de Balie te Leuven op 1 oktober 1991.
In 1998 vervoegde zij het Advocatenkantoor Schrevens & Michiels, alwaar zij thans bestuurder en Managing Partner is.

Mr. Michiels was lesgever bij Syntra Campus Leuven van 1999 tot en met 2004, van  2008 tot en met 2012 aan de stageschool voor de advocaat-stagiairs van de Balie te Leuven en sedert 2021 is zij praktijkassistente personen-familie- en familiaal vermogensrecht en juridisch schrijven aan de UHasselt.

Daarnaast was zij jarenlang vaste auteur bij de Uitgeverij Indicator NV te Leuven voor dewelke zij thans nog als auteur op free lance basis werkzaam is.

Naast haar professionele activiteiten als advocaat is mr. Michiels actueel ook :

  • Lokale Ombudsman Consumentengeschillen Advocatuur sedert 2016
  • Collaboratief advocaat sedert 2020
  • Plaatsvervangend Vrederechter in het kanton Leuven II sedert 2020
  • Trajectbemiddelaar bij de Familierechtbank te Leuven sedert 2021
  • Praktijkassistente aan de UHasselt sedert 2021

Mr. Michiels heeft een bijzondere interesse in het familiaal (relatievermogens) recht in de ruime zin van het woord,  het jeugdrecht, het arbeids-en sociale zekerheidsrecht  én in bemiddeling in familiezaken. Zij behandelt evenwel ook dossiers in andere rechtsdomeinen.

Mr. Michiels behandelt dossiers in het Nederlands, het Frans en het Engels en heeft een basiskennis van Duits en Italiaans mede door daaromtrent gevolgde opleidingen aan het Centrum voor Levende Talen van de Katholieke Universiteit te Leuven.

Mr. Michiels is actueel ingeschreven op het Tableau van de advocaten van de Balie te Leuven en de Balie West-Vlaanderen.
Haar persoonlijk ondernemingsnummer is 0816.838.186.