Beroepsaansprakelijkheid

Wettelijke en andere bepalingen
Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Algemene voorwaarden en bepalingen
Disclaimer
Model overeenkomst
Beroepsaansprakelijkheid
Facturatiegegevens

De advocaten van de Balie van Leuven zijn verzekerd via globale polissen op
naam van de Balie van Leuven en dit zowel voor hun burgerlijke
aansprakelijkheid en als voor hun beroepsaansprakelijkheid als advocaat.  Deze
dekking omvat eveneens hun activiteiten als schuldbemiddelaar.

De waarborgen worden verleend ten belope van :
– In eerste rang : €4.957.870,50 per schadegeval voor schade aan goederen
en personen samen (burgerlijke aansprakelijkheid) en €619.733,81 per
schadegeval voor de loutere vermogensschade (beroepsaansprakelijkheid)
– In tweede rang : €619.733,81 per schadegeval voor de loutere vermogensschade
na uitputting van het bedrag voorzien in eerste rang.

De eerste rang is verzekerd bij KBC Verzekeringen.  De tweede rang is verzekerd bij
Mercator en dekt enkel de beroeps- aansprakelijkheid.

De eersterangspolis bij KBC Verzekeringen heeft als polisnummer 28.012.285.
De tweede rangspolis bij Mercator heeft als polisnummer 1L044554, en volgt de
algemene voorwaarden van de eerste rang.


Beperking beroepsaansprakelijkheid:

“Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van de advocaat, alsmede van elke vennoot, advocaat, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de advocaat, heeft de advocaat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.
De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van de advocaat, alsmede van elke vennoot, advocaat, medewerker of stagiair, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met de advocaat, zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat.
De aansprakelijkheid van de advocaat is in alle gevallen beperkt tot € 1.250.000,00.”