Disclaimer

Wettelijke en andere bepalingen
Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Algemene voorwaarden en bepalingen
Disclaimer
Model overeenkomst
Beroepsaansprakelijkheid
Facturatiegegevens

  

De informatie die weergegeven wordt op deze website, evenals de hyperlinks waarnaar verwezen wordt,
is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over het kantoor en de materies die het kantoor behandelt.
Er kunnen geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.
Tevens behoudt het kantoor zich het recht voor om te
allen tijde de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of te verwijderen.