Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Wettelijke en andere bepalingen
Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Algemene voorwaarden en bepalingen
Disclaimer
Model overeenkomst
Beroepsaansprakelijkheid
Facturatiegegevens

De advocaten zijn onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijk
geschillenbeslechting, zoals voorzien in het Baliereglement van balie Leuven,
codificatie van 09 oktober 2009.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden
van deze regeling bij Balie LEUVEN, alsmede op de website van Balie Leuven:
www.balieleuven.be/klachten_ereloon.php