Bemiddeling in familiezaken

Tussen mensen ontstaan regelmatig conflicten.

Als conflicten geen oplossing krijgen of via macht of dwang worden behandeld, willen deze mensen vaak hun “recht” halen via juridische procedures.

Al te dikwijls wordt het gerechtelijk instrumentarium daarbij gebruikt en/of misbruikt om een machtsstrijd te leveren.
Partijen hebben het conflict dan niet meer in de hand; het gaat als het ware een eigen leven leiden, soms los van de wensen van één of van beide partijen. Er wordt dan niet meer geprocedeerd om tot een oplossing te komen, enkel nog om te winnen, de tegenstrever te treffen, en hem of haar schade toe te brengen. Elke zet lokt een tegenzet uit en het proces kan gedurende jaren aanslepen.

Zo een langdurige procesgang is voor beide partijen een enerverende, tijdrovende en energieverslindende zaak. Echtscheidingsprocedures en procedures tussen familieleden voor de Rechtbanken zijn meestal zeer emotioneel geladen en ontaarden bijgevolg vaak in een ware strijd, met nefaste gevolgen voor alle betrokkenen.

Als advocaat met een ruime ervaring  en met een bijzondere interesse in voornamelijk familierecht heeft Mr. Nadia Michiels moeten merken welke nefaste gevolgen procederen voor de mensen kan meebrengen.

Het is dan ook vanuit dit gegeven dat Mr. Nadia Michiels zich in 1999 heeft toegelegd op een post-academische vorming als Advocaat-Bemiddelaar in Familiezaken en heeft ze geleerd dat het ook anders kan, mét meer aandacht voor de mens op zich en voor de mens in z’n geheel met alle emotionele, zakelijke, medische aspecten.

Personen dewelke gezamenlijk beslist hebben dat zij het beste uit mekaar gaan, of dat er voor hun probleem een juridische oplossing dient te worden gezocht waarbij iemand hen moet begeleiden in dit (juridisch) proces, kunnen een Advocaat-Bemiddelaar in Familiezaken, zoals Mr. Nadia Michiels, contacteren.

Als Advocaat-Bemiddelaar in Familiezaken is ze speciaal opgeleid om te bemiddelen in alle mogelijke familiezaken. Met haar hulp en onder haar leiding bespreken de partners onderling de diverse zaken die bij een scheiding geregeld dienen te worden. Er wordt van uitgegaan dat de partners bij hun scheiding een gemeenschappelijk belang hebben, namelijk de relatie beëindigen op een manier die door beiden als juist wordt ervaren.

Mr. Michiels kan partijen tevens begeleiden in een ruimer familierechtelijk contentieux,  zoals bijvoorbeeld conflicten grootouders-ouders-kleinkinderen, erfeniskwesties, erfovereenkomsten, etc.

 

Bemiddeling in familiezaken
Verbetering van communicatie en informatie
Vlotte afhandeling
Verwerking van de scheiding
Kostprijs
Duidelijkheid
Praktisch
Tarieven