Vlotte afhandeling

Advocaten proberen wel tot onderlinge regelingen te komen, maar die onderhandelingen lopen vaak traag, via een uitgebreide briefwisseling. De regelingen van alimentatie en uitoefening van het ouderlijk gezag via de klassieke gerechtelijke procedures duren dikwijls langer dan kinderleeftijden verdragen. Een scheidingsconflict wordt in de gerechtelijke procedure ook vaak uiteengetrokken in verschillende zaken, al naar gelang van de bevoegdheid van de onderscheiden rechters.

Dit is niet het geval bij bemiddeling in familiezaken. Wat met elkaar de maken heeft, wordt als één geheel behandeld. Wat logischerwijze eerst besproken dient te worden, wordt ook eerst besproken. De bemiddeling gebeurt o.l.v. één bemiddelaar, die het overzicht over het gehele conflict behoudt.

Maar dit geldt evenzeer in sociale, burgerlijke- en handelsconflicten. Tijd is geld. Hoe langer het conflict aansleept des te harder het dreigt te worden. Een conflict bestaat meestal uit een inhoudelijke en een relationele component, waarbij beiden de nodige aandacht verdienen. Het bemiddelingstraject biedt de kans en de ruimte om uitvoerig de belangen, de belangrijke aspecten van het conflict toe te lichten zodat er met zorg voor alle partijen naar een gedragen oplossing kan gestreefd worden.

Bemiddeling in familiezaken
Verbetering van communicatie en informatie
Vlotte afhandeling
Verwerking van de scheiding
Kostprijs
Duidelijkheid
Praktisch
Tarieven