Praktisch

Praktische informatie in verband met bemiddeling.
Hier vindt u een overeenkomst tot bemiddeling. Deze kan U voorafgaand aan de eerste bemiddelingssessie lezen. Deze zal worden ondertekend door alle in de bemiddeling betrokken partijen vooraleer de eerste bemiddelingssessie van start gaat.

Bemiddelingsovereenkomst (download)

Bemiddeling in familiezaken
Verbetering van communicatie en informatie
Vlotte afhandeling
Verwerking van de scheiding
Kostprijs
Duidelijkheid
Praktisch
Tarieven