Duidelijkheid

De klassieke gerechtelijke procedure is vaak de oorzaak en/of aanleiding van nieuwe procedures, omdat de rechterlijke beslissing onduidelijk is geformuleerd.

De dading die opgesteld wordt na de bemiddeling is wel duidelijk. Beide partners hebben eraan gewerkt en weten waar ze staan en wat er te gebeuren staat.

De wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken, dewelke in werking trad op 1 oktober 2001, voorziet de mogelijkheid dat partijen dewelke reeds een procedure voeren voor de Rechtbank, te allen tijde aan de Rechter kunnen vragen een bemiddelaar aan te wijzen om te bemiddelen in het tussen hen hangende geschil.

Bemiddeling in familiezaken
Verbetering van communicatie en informatie
Vlotte afhandeling
Verwerking van de scheiding
Kostprijs
Duidelijkheid
Praktisch
Tarieven