Verbetering van communicatie en informatie

De psychologie van de echtscheiding werkt in een traditionele twee – advocatenprocedure vaak contraproductief. Agressie en schuldtoewijzing worden vertaald in verzoekschriften, verweerschriften en replieken, of in de briefwisseling tussen advocaten. Het juridisch proces raakt los van het menselijk proces, dat scheiden toch is. Er ontstaan onjuiste veronderstellingen van ieders bedoelingen.

Dit is niet het geval wanneer men het conflict poogt op te lossen via bemiddeling. In dat geval worden de partners gelijk en gelijktijdig geïnformeerd. De wederzijdse informatie en de vaststelling van de feiten gaat sneller. Door een betere en meer directe communicatie hoeft de relatie niet geheel verbroken te worden.

Maar ook in sociale, burgerlijke- en handelszaken is communicatie de sleutel die naar een duurzame oplossing kan leiden. Het kan gebeuren .. ongeacht de goede bedoelingen van alle betrokkenen dat u toch in een conflict terecht komt met een klant of een leverancier. Het is dan vooral belangrijk dat dit conflict een oplossing kan vinden zonder schade te berokkenen aan een relatie die voor beide partijen voordelig is en blijft. Conflicten in organisaties kosten het bedrijf handenvol geld door afwezigheden, door verminderde prestaties, door ontslagen, door het verlies van betrokkenheid en motivatie.

Het vraagt dan heel vaak de interventie van een neutrale bemiddelaar om alle partijen naar een duurzame oplossing te begeleiden.

Bemiddeling in familiezaken
Verbetering van communicatie en informatie
Vlotte afhandeling
Verwerking van de scheiding
Kostprijs
Duidelijkheid
Praktisch
Tarieven