Verwerking van de scheiding

In het juridisch tweegevecht worden de emotionele conflicten eerder opgeblazen dan verkleind.

Scheidingsbemiddeling verkleint de conflicten door overleg en uitwisseling van emoties. Het psychologisch proces van scheiding wordt niet verstoord, integendeel, de emotionele en zakelijke afwikkelingen vinden parallel plaats. Daardoor krijgt het conflict de kans om rationeler te worden en wordt de mogelijkheid om tot een echtscheiding door onderlinge toestemming te komen groter.

Bemiddeling in familiezaken
Verbetering van communicatie en informatie
Vlotte afhandeling
Verwerking van de scheiding
Kostprijs
Duidelijkheid
Praktisch
Tarieven