Intellectuele rechten en e-commerce

  • intellectuele eigendom: auteursrecht, merken, tekeningen en modellen, octrooien, licenties e.d.
  • adviesverlening m.b.t. de juridische aspecten van de website van uw bedrijf
  • juridische ondersteuning van online verrichtingen,
  • juridische bijstand voor eventuele problemen die zich zouden kunnen voordoen in de contractuele relaties met host service providers of met telecommunicatiebedrijven
  • adviesverlening
  • geschillenbeslechting
Diensten
Informatica- en Telecommunicatierecht
Intellectuele rechten en e-commerce
Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Verzekeringsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Familierecht
Huurrecht
Bouwrecht
Handels- en vennootschapsrecht
Invorderingen en executierecht
Contractenrecht
Handelspraktijken en verkoop op afstand
Zekerheidsrecht
Verkeersrecht
Tarieven