Handelspraktijken en verkoop op afstand

  • stakingsvorderingen
  • oneerlijke handelspraktijken
  • het verifiëren van alle mogelijke vormen van reclame in het licht van de wet op de handelspraktijken en van de wet strekkende tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
  • het opstellen en nazien van verkoopsovereenkomsten voor verkoop op afstand
  • adviesverlening
  • geschillenbeslechting
Diensten
Informatica- en Telecommunicatierecht
Intellectuele rechten en e-commerce
Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Verzekeringsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Familierecht
Huurrecht
Bouwrecht
Handels- en vennootschapsrecht
Invorderingen en executierecht
Contractenrecht
Handelspraktijken en verkoop op afstand
Zekerheidsrecht
Verkeersrecht
Tarieven