Bouwrecht

  • bouwperikelen
  • aansprakelijkheid aannemers en architecten
  • zakenrecht: eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, mede-eigendom, recht van opstal, erfpacht
  • handelshuur en woninghuur
  • pacht
  • onteigening
  • adviesverlening
  • geschillenbeslechting
Diensten
Informatica- en Telecommunicatierecht
Intellectuele rechten en e-commerce
Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Verzekeringsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Familierecht
Huurrecht
Bouwrecht
Handels- en vennootschapsrecht
Invorderingen en executierecht
Contractenrecht
Handelspraktijken en verkoop op afstand
Zekerheidsrecht
Verkeersrecht
Tarieven