Arbeidsrecht en sociale zekerheid

  • arbeidsrecht in al zijn aspecten
  • opstellen arbeidsovereenkomsten
  • beëindiging arbeidsovereenkomsten
  • vertegenwoordiging in individuele arbeidsgeschillen
  • sociale zekerheid
  • (schijn)zelfstandigheid
  • sociale verkiezingen
  • sociaal strafrecht
  • adviesverlening
  • geschillenbeslechting
Diensten
Informatica- en Telecommunicatierecht
Intellectuele rechten en e-commerce
Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Verzekeringsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Familierecht
Huurrecht
Bouwrecht
Handels- en vennootschapsrecht
Invorderingen en executierecht
Contractenrecht
Handelspraktijken en verkoop op afstand
Zekerheidsrecht
Verkeersrecht
Tarieven