Aansprakelijkheidsrecht

 • behandeling schadedossiers
 • lichamelijke schade
 • verkeersrecht
 • medische aansprakelijkheid
 • overheidsaansprakelijkheid
 • arbeidsongevallen
 • productaansprakelijkheid
 • omvang verzekeringsdekking, subrogatie, verval van dekking, regres
 • strafrechtelijke verdediging
 • verkeersongevallen
 • adviesverlening
 • geschillenbeslechting
Diensten
Informatica- en Telecommunicatierecht
Intellectuele rechten en e-commerce
Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Verzekeringsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Familierecht
Huurrecht
Bouwrecht
Handels- en vennootschapsrecht
Invorderingen en executierecht
Contractenrecht
Handelspraktijken en verkoop op afstand
Zekerheidsrecht
Verkeersrecht
Tarieven