Handels- en vennootschapsrecht

 • handelsovereenkomsten (o.m. concessie, agentuur, franchising, distributie)
 • handelspraktijken
 • mededingingsrecht
 • consumentenrecht
 • overdracht handelszaak
 • oprichting van een onderneming
 • ontbinding en vereffening
 • begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden
 • gerechtelijk akkoord en faillissement
 • aansprakelijkheid van bestuurders en rechtspersonen
 • fiscale procedures
 • handelsarbitrage en -bemiddeling
 • aandelenovereenkomsten
 • adviesverlening
 • geschillenbeslechting
Diensten
Informatica- en Telecommunicatierecht
Intellectuele rechten en e-commerce
Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Verzekeringsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Familierecht
Huurrecht
Bouwrecht
Handels- en vennootschapsrecht
Invorderingen en executierecht
Contractenrecht
Handelspraktijken en verkoop op afstand
Zekerheidsrecht
Verkeersrecht
Tarieven