Familierecht

  • dringende en voorlopige maatregelen bij gezinsproblemen
  • echtscheiding
  • afstamming, uitoefening ouderlijk gezag, recht op persoonlijk contact
  • onderhoudsgeld
  • vereffening huwelijksgemeenschap
  • adviesverlening
  • geschillenbeslechting
Diensten
Informatica- en Telecommunicatierecht
Intellectuele rechten en e-commerce
Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Verzekeringsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Familierecht
Huurrecht
Bouwrecht
Handels- en vennootschapsrecht
Invorderingen en executierecht
Contractenrecht
Handelspraktijken en verkoop op afstand
Zekerheidsrecht
Verkeersrecht
Tarieven