Emilie VAN WYLICK

Mr. Van Wylick behaalde het diploma “Bachelor in de rechten” met algemene optie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hierop aansluitend behaalde zij in juni 2020 cum laude haar diploma “Master in de rechten” aan dezelfde universiteit met als major het privaat recht en als minor het sociaal recht.

Zij behaalde het getuigschrift van het praktijkcollege “Familierechtbank in de praktijk”.

Tijdens haar studies was Mr. Van Wylick drie jaar lid van Wetswinkel Leuven VZW, waar zij juridisch advies gaf inzake huurproblemen.

Daarnaast heeft zij zich drie jaar ingezet voor het Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap (VRG), de facultaire studentenvereniging voor en door Leuvense rechtenstudenten. Tenslotte volgde ze een zomerstage bij het Vredegerecht van Sint-Genesius-Rode.

Na haar studies sloot zij zich op 01/10/2020 aan bij de Balie van Leuven en werd ze advocaat op het Advocatenkantoor Schrevens & Michiels.

Mr. Van Wylick volbracht de bijzondere opleiding jeugdrecht in 2023 en volgt op heden een postgraduaat bemiddeling met specialisatie in familiale zaken.

Sinds september 2023 is zij eveneens tewerkgesteld als praktijkassistente aan het Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht van de Katholieke Universiteit Leuven.

Mr. Van Wylick is tweetalig opgevoed en behandelt dan ook zowel dossiers in het Nederlands als in het Frans.