vrijdag, februari 23, 2024

Emilie VAN WYLICK

Mr. Van Wylick behaalde het diploma “Bachelor in de rechten” met algemene optie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hierop aansluitend behaalde zij cum laude haar diploma  “Master in de rechten” aan dezelfde universiteit met als major het privaat recht en als minor het sociaal recht.

Zij behaalde het getuigschrift van het praktijkcollege “Familierechtbank in de praktijk”.

Tijdens haar studies was Mr. Van Wylick drie jaar lid van Wetswinkel Leuven VZW, waar zij juridisch advies gaf inzake huurproblemen.

Daarnaast heeft zij zich drie jaar ingezet voor het Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap (VRG), de facultaire studentenvereniging voor Leuvense rechtenstudenten.

Tenslotte volgde  ze een zomerstage  bij het Vredegerecht van Sint-Genesius-Rode.

Na haar studies sloot zij zich aan bij de Balie van Leuven en werd ze advocaat op het Advocatenkantoor Schrevens & Michiels.

Mr. Van Wylick is tweetalig opgevoed en behandelt dan ook zowel dossiers in het Nederlands als in het Frans.